Deklaracja dostępności serwisu

Gryf Direct Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://www.happymelon.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2023-07-28
  • Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  • Oświadczenie sporządzono dnia 2023-07-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny i testów przeprowadzonych z wykorzystaniem narzędzi sprawdzających kontrast i inne elementy określone przez standard WCAG.
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: sklep@happymelon.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Logo sklepu
Kontakt:
info@happymelon.pl tel. +48 23 662 96 00 Wskazówki dojazdu
Współpraca:
Dla rodziców Dla terapeutów Dla autorów Dla dystrybutorów
FAQ:
Regulamin sklepu Polityka prywatności Dostawa i płatność Zwroty i reklamacje
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙