GRYF DIRECT Sp. z o.o. implements a project co-financed from European Funds entitled „Development of a new design project of a series of teaching aids for people with cognitive abilities requiring support” no. POIR.02.03.05-14-0138 / 21.


The aim of the project is to develop a new design project of teaching aids intended for people with limited or requiring support cognitive abilities and to implement the product resulting from the design process to the company’s offer.

The new product will complement the company’s offer and fill the niche identified on the market with specialized printing products, which will in a special way increase the availability of didactic materials for people with cognitive abilities in need of support.

Total value of the project: PLN 1 417 700,00

Contribution of European Funds: PLN 929 135,00

PL


GRYF DIRECT Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie nowego projektu wzorniczego serii pomocy dydaktycznych dla osób z wymagającymi wsparcia możliwościami poznawczymi”

nr POIR.02.03.05-14-0138/21.

Celem projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego pomocy dydaktycznych przeznaczonych dla osób

z ograniczonymi lub wymagającymi wsparcia możliwościami poznawczymi oraz wdrożenie produktu będącego wynikiem przeprowadzonego projektowania wzorniczego do oferty przedsiębiorstwa.

Nowy produkt uzupełni ofertę firmy i zapełni zidentyfikowaną na rynku niszę o specjalistyczne wyroby poligraficzne, które w szczególny sposób będą zwiększały dostępność materiałów dydaktycznych dla osób z wymagającymi wsparcia możliwościami poznawczymi.

Całkowita wartość projektu: 1 417 700,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 929 135,00 PLN

Logo sklepu
Kontakt:
info@happymelon.pl tel. +48 23 662 96 00 Wskazówki dojazdu
Współpraca:
Dla rodziców Dla terapeutów Dla autorów Dla dystrybutorów
FAQ:
Regulamin sklepu Polityka prywatności Dostawa i płatność Zwroty i reklamacje
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙